Disclaimer : Bak kata Juria Afina: "This is not a revelation, this is just a piece of my brain"
Simply put, dalam setiap penulisan ada FIKSI dan BUKAN FIKSI nya. Kalau terasa, tanggung sendiri :)

#You might find yourself in my writing(s), that's how I acknowledge your presence in my Qalb.

Monday

Hayya bil-arabiah, ya asdiqa'i

َأيّ ُ َِ شـَــىْءٍ

apa-apa, apa saja, ‘ape-ape aje’ : anything
****************************
(أ َيّ ُ، أ َيّ َ ، أ يِّ - ayyu, ayya, ayyi )
- baris ي berubah mengikut kedudukannya di dalam ayat)


شـَــىْءٍ
- syai’in (huruf hamzah (ء)mesti berbaris dua (tanwin) di bawah kerana شـَــىْءٍ adalah isim yang tiada ال dan kedudukan dalam ayat – mudhofun ilaih, tanda mudhofun ilaih ialah berbaris bawah)

****************************
(Situasi : * Lapar Sangat)

* هـَــلْ يـُــوجـَــدُ طـَــعـَــامٌ فـِــى الـْــبـَــيـْــتِ؟

* Ada makanan di rumah?

هـَــلْ : Adakah
يـُــوجـَــدُ : wujud, ada
طـَــعـَــامٌ : makanan
فـِــى : di
الـْــبـَــيـْــتِ؟ : rumah?


# مـَــاذ َا تـُــر ِيـْــدُ / تـُــر ِيـْــدِيــنَ أ َن ْ تـَــأ ْكـُــلَ / تـَــأ ْكـُــلـِــى؟

# Nak makan apa?

مـَــاذ َا : apa, apakah
تـُــر ِيـْــدُ : awak (L) hendak
تـُــر ِيـْــدِيــنَ : awak (P) hendak
أ َنْ : (tiada makna, fungsinya menggabungkan 2 perkataan (seperti ‘to’ dalam B.Inggeris)
تـَــأ ْكـُــلَ : awak (L) makan
تـَــأ ْكـُــلـِــى : awak (P) makan


* أيّ َ شـَــىْءٍ، أ َنـَــا جـَــائـِــعٌ / جـَــائـِــعـَــة ٌجـِــدّ ًا

* Apa-apa, saya lapar sangat.

أيّ َ شـَــىْءٍ : apa-apa, apa saja, ‘ape-ape aje’
أ َنـَــا : saya
جـَــائـِــعٌ : lapar (L)
جـَــائـِــعـَــة : lapar (P)
جـِــدّ ًا : sangat


# تـَــعـَــالَ / تـَــعـَــالـِــى، الطـَّــعـَــامُ جـَــاهـِــزٌ

# Datanglah, makanan dah siap.

تـَــعـَــالَ : datanglah (L)
تـَــعـَــالـِــى : datanglah (P)
الطـَّــعـَــامُ : makanan
جـَــاهـِــزٌ : sudah siap


PERBUALAN SESAMA LELAKI


* هـَــلْ يـُــوجـَــدُ طـَــعـَــامٌ فـِــى الـْــبـَــيـْــتِ؟

* Ada makanan di rumah?

# مـَــاذ َا تـُــر ِيـْــدُ أ َن ْ تـَــأ ْكـُــلَ؟

# Nak makan apa?

* أ َيَّ َ شـَــىْءٍ، أ َنـَــا جـَــائـِــعٌ جـِــدّ ًا

* Apa-apa, saya lapar sangat.

# تـَــعـَــالَ، الطـَّــعـَــامُ جـَــاهـِــزٌ

# Datanglah, makanan dah siap.


PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN


* هـَــلْ يـُــوجـَــدُ طـَــعـَــامٌ فـِــى الـْــبـَــيـْــتِ؟

* Ada makanan di rumah?

# مـَــاذ َا تـُــر ِيـْــدِيــنَ أ َن ْ تـَــأ ْكـُــلـِــى؟

# Nak makan apa?

* أ َيَّ َ شـَــىْءٍ، أ َنـَــا جـَــائـِــعَة ٌ جـِــدّ ًا

* Apa-apa, saya lapar sangat.

# تـَــعـَــالَ، الطـَّــعـَــامُ جـَــاهـِــزٌ

# Datanglah, makanan dah siap.

~intaha~
haza faqat fi haza al-yaum.
arju an tafhamu.
syukran jazeelan
illal liqa', insya-Allah
.

source: ikim.fm

No comments: